Toetusmeetmed

Ida-Viru toetus on mõeldud Ida-Virumaa ettevõtetele, mis tegutsevad mäetööstuse, töötleva tööstuse, elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise, info ja side, kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevuse valdkonnas.

KredExi stardilaen on mõeldud väikestele või keskmise suurusega ettevõtetele, kellel on vaja rahastust oma investeeringute ja/või käibevahendite jaoks.

Programm on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid; katsetada uusi materjale või koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta.

2022. a septembris avaneb taas PRIA meede 6.4 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse eesmärk on luua eeldused uute töökohtade tekkeks maapiirkonnas väljaspool põllumajandussektorit.