Toetusmeetmed

2023. a augustis avaneb VIIMAST KORDA PRIA meede 6.4 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse eesmärk on luua eeldused uute töökohtade tekkeks maapiirkonnas väljaspool põllumajandussektorit.

Toetatakse Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist

Toetatakse uusi töökohti loovate või olemasolevaid säilitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja lisandväärtuse kasvu. Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

Innovatsiooniosak on toetus, millega toetatakse ettevõtjate koostööd teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega, et katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta, teha uuringuid jm.

Ida-Viru toetus on mõeldud Ida-Virumaa ettevõtetele, mis tegutsevad mäetööstuse, töötleva tööstuse, elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise, info ja side, kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevuse valdkonnas.

KredExi stardilaen on mõeldud väikestele või keskmise suurusega ettevõtetele, kellel on vaja rahastust oma investeeringute ja/või käibevahendite jaoks.

Programm on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid; katsetada uusi materjale või koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta.