Litsentsitaotlused

Priit Patrael, Maarja Lega
Äriplaan

KAVS / Krediidiandja tegevusluba

Eestis asutatud äriühingutest tohivad avalikkuselt hoiuseid kaasata ainult need, kes on saanud Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusloa.

Tegevusloa taotlemine on kompleksne protsess, mis eeldab lisaks valdkondliku seadusandluse tundmisele detailset ja põhjalikku dokumentatsiooni planeeritava tegevuse suhtes. Finantsinspektsioon vajab põhjalikku ülevaadet taotleja pädevuste ja planeeritavate tegevuste ning protsesside kohta.

Oleme alates 2015. aastast (kui seadus jõustus) koostanud finantsasutustele mitukümmend KAVSi tegevusloa taotluse äriplaani ja finantsprognooside osa. Oleme üksikutel kordadel aidanud ka sise-eeskirjade koostamisega, kuid selline töö peaks kindlasti jääma juristide pärusmaaks.

MERAS / Makseasutuste ja e-raha tegevusluba

Mistahes kujul online’is või offline’is tarbijalt raha kaasatakse ja seda hoiustatakse, siis tuleb äritegevusega alustamiseks taotleda makseasutuste ja e-raha tegevusluba. Selle alla liigituvad ka kõikvõimalikud mobiilirakendused (äpid) ja makseplatvormid. Tegevusloa taotluse osana tuleb Finantsinspektsioonile esitada läbimõeldud äriplaan ja finantsprognoosid. Üks väljakutsuvaid osasid on ettevõtte ärimudeli ja tehnoloogiliste protsesside kirjeldamine kujul, millest äriplaani hindaja aru saab.

Teised litsentsitaotlused

Projektikirjutamine kui selline on olenemata meetmest, institutsioonist või eesmärgist reeglina võrdlemisi sarnane. Nii oleme näiteks koostanud jäätmekäitlusloa ja -litsentsi taotluseid. Kindlasti vaatame iga litsentsitaotluse puhul enne meetme juhendile ja üksteisele otsa, mõistmaks, kas oleme võimelised soovitud tulemuse saavutama.

Põnevat lugemist meie blogist