Ida-​Viru väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus / avatud

Toetatakse Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist

Toetatakse uusi töökohti loovate või olemasolevaid säilitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja lisandväärtuse kasvu. Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

Toetuse maksimaalne suurus on 500 000 € ja toetuse osakaal 35-80%, sõltudes tegevustest, ettevõtte suurusest ja VTA jäägist. 

Kes saab taotleda ja millised on tüüptingimused?

 • Taotleda saab Eesti äriregistrisse kantud äriühing, mis tegutseb Ida-Virumaal.
 • Välistatud on EMTAK:
  • jagu A – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük;
  • jagu G – hulgi- ja jaekaubandus, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
  • jao R alajagu 920 – hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
  • jagu K – finants- ja kindlustustegevus;
  • jao J alajagu 62 – programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused;
  • jao M alajagu 69 – juriidilised toimingud ja arvepidamine;
  • jao M alajagu 70 – peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine;
  • jao M alajagu 73 – reklaamindus ja turu-uuringud;
  • jao N alajagu 77 – rentimine ja kasutusrent;
  • jao N alajagu 782 – ajutise tööjõu rent.

Milleks toetust saab kasutada?

 • Toetatakse uue ettevõtte või üksuse rajamist, uue toote tootmist või teenuse osutamist, tootmisvõimsuse suurendamist või olemasoleva ettevõtja kogu tootmisprotsessi täielikku ümberkorraldamist:
  • masinate ja seadmete ning nende kasutamiseks vajamineva immateriaalse vara ostmine
  • kinnisasja ostmine ning hoonete ja rajatiste ehitamine;
  • tootearendus;
  • ettevõtja toote või teenusega seotud protsesside arendus;
  •  võrguühendusega liitumine või muutmine;
  • kliimadokumendid;
  • investeeringut ettevalmistavate tegevustena konsulteerimine, tasuvusuuringute tegemine ja tehnoloogiate võrdlemine
  • projekteerimine.

Millised on taotlemiseks vajalikud dokumendid?

 • Taotlusvorm
 • Projektiplaan
 • Majandusnäitajate prognoos
 • Projekti detailne eelarve
 • “Ei kahjusta oluliselt” dokumendid
 • Äriplaan
 • Kasumiaruanne ja bilanss
 • Lisaks vajadusel (volikiri, kontserni liikmete skeem, kinnistudokumendid

Taotlemiseks on kõigepealt vaja läbida eelhinnang ja seejärel esitada toetustaotlus.

Oleme alates 2012. aastast koostanud hinnanguliselt 330 rahastustaotlust ja äriplaani kõikvõimalikest valdkondadest (teenused, transport, tootmine, toitlustus, disain jne)