Blogi

Priit Patrael, Maarja Lega
halvasti juhitud ettevõte

Millised ettevõtted väljakutsuvad ajad üle elavad või isegi majanduslanguse kontekstis kasvavad? Järgnevalt tegevusvaldkondade ülesed universaalsed reeglid, milline võiks olla makromajanduslike muutustega hõlpsamini kohaneva ettevõtte disain. Senisest märksa tormilisem globaalne ärikeskkond hakkab järgnevatel aastatel ettevõtluses silma paistma. Kui nõudlus väheneb kiiresti,

PRIA 6.4 maaelu edendamise toetus

Septembris avaneb taas PRIA meede 6.4 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse eesmärk on luua eeldused uute töökohtade tekkeks maapiirkonnas väljaspool põllumajandussektorit. Tegu on küllaltki populaarse toetusega, kus iga aasta on taotlejate hulk kasvanud. Seetõttu on oluline,

halvasti juhitud ettevõte

Suurem osa meist saab aru, et kõigest midagi teada on tore. Kui aga vajame kitsa valdkonna kompetentsi, siis otsime seda kitsale valdkonnale spetsialiseerunud spetsialistilt – eksperdilt. Me võtame eksperdiks olemist tugevusena. Sellel on selgelt ka teine pool, mis ettevõtluses võib

Olulisimad ettevõtluse seadusemuudatused 2022

2022. aasta algusest jõustuvad seadusemuudatused, mis mõjutavad nii ettevõtjaid kui ka töötajaid. Töötasu alammäär tõuseb 70 euro võrra Sellest aastast hakkavad kehtima uued seadusemuudatused – näiteks tõusis miinimumpalk 654 euroni (tunnitasu 3,86 euroni), mis on 70 eurot suurem kui eelmisel