Ehituse e-hüpe / 2023. a november

Toetatakse ehitussektorit

Loodetakse, et meede avaneb juba novembris ja voor on avatud üks kuu. Taotleja võib olla ehitusvaldkonnas tegutsev või ehitusvaldkonnale teenuseid või tooteid pakkuv ettevõte. Toetus on 1000160 000 € ja osakaal on 50%. Seega selleks, et saada maksimaalset toetust 160 000 €, peab kogu investeering olema 320 000 € ja omaosalus 160 000 €.

Toetatakse järgmisi tegevusi:

  • rakenduse ehk digitoote või -teenuse arendamine;
  • rakenduse arenduse eelanalüüs ja prototüüp;
  • protsesside uuendamine ehk digilahenduse rakendamine taotleja töökorralduses;
  • protsesside uuendamist ettevalmistava ärianalüüsi tegemine ja koolitus.

Ehituse e-hüpe –  millised on taotlemiseks vajalikud dokumendid?

  • taotlusvorm
  • projekti meeskonna kirjeldus
  • projekti detailne eelarve
  • vajadusel (volikiri ja kontserni liikemete skeem)

Oleme alates 2012. aastast koostanud hinnanguliselt 330 rahastustaotlust ja äriplaani kõikvõimalikest valdkondadest (teenused, transport, tootmine, toitlustus, disain jne)