Eksport välisriiki

Priit Patrael, Maarja Lega
uued turud
ärireisid
uus normaalsus

Eksport – valdkonna uued tuuled

Kuni 2020. aastani tähendas eksport ehk uute sihtturgude ja usaldusväärsete klientideni jõudmine suures plaanis ühte kolmest strateegiast:

1. Regiooni messidel osalemist ja seal kokkulepitud lead’idega kohtumist (või mõnepäevast turismireisi ja raisku lastud võimalust).

2. Mingis kindlas piirkonnas “road show” korraldamist ja lühikesel perioodil nende “läbi ratsutamist”.

3. LinkedIni, andmebaaside ja külmade mailide/kõnede abil distantsilt lindu püüdes.

Kui hinnata nende kolme strateegia jaotust 2020. aastani, siis kolmanda strateegia osa oli tagasihoidlik 10-15%. Nüüd, kus messid, seminarid, kontaktreisid ja reisime üldiselt on teadmata ajaks raskendatud kui mitte keelatud, siis uues maailmas on selle kolmanda strateegia osakaal vastupidiselt 85-90%. Uus olukord nõuab eksportööridelt ümber kohanamist ja uusi strateegiaid.

Eksport distantsilt: Full-stack müügispetsialist

Probleem distantsilt välisturgudele sisenemisel on ilmne. Müügi valdkonnas on klassikaliselt olematu sisenemisbarjäär. Selleks, et alustada, ei ole sisuliselt vaja haridust ega kogemust. Samas on võimalik kiiresti karjääriredelil tõusta. Tänu sellele on müügivaldkonna üldine kandepind lai. Kui suhete loomises ja hoidmises võib meie müügiinimesi pidada globaalselt konkureerivateks, siis sama ei saa öelda nende tehnilise müügitöö oskuste ja internetiturunduse alaste teadmiste kohta. Neid ei ole, sest neid ei ole olnud vaja. Uues olukorras on ettevõtetel vaja eksport hübriide – müügiinimesi, kes on sotsiaalselt tugevad, kuid samal ajal suutelised juhtima ka organiseeritud andmetöötlust, protsesside automatiseerimist ja eelarvestamist. Päris suur suutäis. Kindlasti aastate jooksul hakkab pakkumine koos nõudlusega kasvama, kuid vahepealsel ajal lähevad ekspordis kogenud müügijuhid kõrgesse hinda.

Rendi ekspordile suunatud müügijuht, veel parem, rendi terve müügimeeskond

Meil on VKE-dele lahendus, kus aitame toiduainetööstuse-, metalli- ja puiduvaldkonna ettevõtteid välisturgudele. Teenuse sisuks saab olla kliendi soov viia kindel toode või tootegrupp kindlale turule. Võib-olla on eelnevalt vaja ka pädevat analüüsi, milliste turgude poole on üleüldse mõistlik vaadata. Kui sihtturg ja toode või teenus on selged, järgneb 2-3 kuu pikkune kontaktide otsing läbi erinevate avalike andmebaaside, LinkedIn kontaktiotsingu ja internetiturunduse võimaluste. Lead’id saame ka kliendile üle anda või ise esmase kontakti luua. Vajadusel koostame ja kujundame ka turundusmaterjalid. Soojade lead’idega lõpuni minemiseks saame aidata koosolekute läbiviimisel ja läbirääkimiste pidamisel või vahendamisel. Meil on kliente, kelle puhul oleme ise vahendaja rollis ja jäämegi ekspordiklientidega seotuks.

Põnevat lugemist meie blogist