PRIA 6.4 maaelu edendamise toetus / 2023. a august

Augustis avaneb VIIMAST KORDA PRIA meede 6.4 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse eesmärk on luua eeldused uute töökohtade tekkeks maapiirkonnas väljaspool põllumajandussektorit. Tegu on küllaltki populaarse toetusega, kus iga aasta on taotlejate hulk kasvanud. Seetõttu on oluline, et taotlemise materjalid oleksid võimalikult hästi ette valmistatud. Kui vajad abi taotlemisel, siis meie aitame.

PRIA Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse ülevaade

PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse suurus on 200 000 € ja osakaal 50% põllumajandustootjal ja mittepõllumajanduslikul ettevõtjal kuni 40%.

Kes saab taotleda ja millised on tüüptingimused?

 • Mikroettevõtted (alla 10 töötajaga ja müügitulu või bilansimaht alla 2 mln €).
 • Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt 2 aastat.
 • Müügitulu peab mõlemal aastal olema vähemalt 4000 eurot.
 • Majandusaasta aruanded peavad olema äriregistrist kättesaadavad.
 • Ettevõttel ei tohi olla võlgu riigi ees ega pankrotiohtu.
 • Investeeringobjekt asub maapiirkonnas (sh kuni 4000 elanikuga linna ja vallad).

Milleks toetust saab kasutada?

 • Ehitise ehitamine (vaja ehitusprojekti ja ehitusluba või ehitusteatist).
 • Hoone parendamine.
 • Masinate või seadmete ostmine (v.a. sõiduvahendid).
 • Rändkaupluse või selle sisseseade ostmine.

Millised on taotlemiseks vajalikud dokumendid?

 • Ehitamise puhul on vaja ehitusprojekti ja ehitusluba.
 • Ehituspakkumised peavad olema PRIA põhjal.
 • Kui maksumus on 5000 eurot, on vaja esitada 3 võrreldavat pakkumist.
 • Soovitav on lisada finantsprognoosid.

Oleme alates 2012. aastast koostanud hinnanguliselt 330 rahastustaotlust ja äriplaani kõikvõimalikest valdkondadest (teenused, transport, tootmine, toitlustus, disain jne).