Kagu-Eesti toetus / 2023. a lõpp

Toetatakse Kagu-Eesti ettevõtlust

Taotleja võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 36 kuud. Taotleja eelmise aasta müügitulu peab olema vähemalt 40 000 eurot.

Toetuse suurus on 20 000 – 60 000 € ja osakaal on 60%. Seega selleks, et saada maksimaalset toetust 60 000 €, peab kogu investeering olema 100 000 € ja omaosalus 40 000 eurot. Toetust saab kasutada ehituseks, seadmete ja digilahenduste soetamiseks. 

Mis valdkonna ettevõtted ei sobi?

 • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK jagu A);
 • müügi vahendamine ning hulgi- ja jaekaubandus (EMTAKi jagu G), välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ning remont (EMTAKi jagu G, grupid 452 ja 454);
 • kinnisvaraalane tegevus (EMTAKi jagu L);
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAKi jagu R, osa 92);
 • finants- ja kindlustustegevus (EMTAKi jagu K);
 • juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAKi jagu M, osa 69);
 • peakontorite tegevus ning juhtimisalane nõustamine (EMTAKi jagu M, osa 70);
 • rentimine ja kasutusrent (EMTAKi jagu N, osa 77) ning ajutise tööjõu rent (EMTAKi jagu N, grupp 782);
 • reisijate- ja kaubavedu (EMTAKi jagu H, osad 49–51).

Toetatakse järgmisi tegevusi:

 • uue või oluliselt edasi arendatud toote või teenusega seotud arendustegevused ja investeeringud;
 • tootmis- või teenusemahu tõstmisega seotud tegevused ja investeeringud;
 • automatiseerimise või digiteerimisega seotud investeeringud ja personali koolitust;
 • müügi- ja turundustegevused 10% kuludest, punktides 1–3 sätestatud tegevuste tugitegevustena, kui tegemist ei ole ekspordiabiga.

Kagu-Eesti toetus – millised on taotlemiseks vajalikud dokumendid?

 • Taotlusvorm
 • Tegevusplaan
 • Projekti eelarve koos lähteülesandega
 • Võrreldavad hinnapakkumised
 • Kasumiaruanne ja bilanss
 • CV ja pädevuse kirjeldus
 • Ehitustööde puhul eelprojekt ja omandidokumendid
 • Eesti 2035 strateegiale vastavus
 • “Ei kahjusta oluliselt” selgitused

Oleme alates 2012. aastast koostanud hinnanguliselt 330 rahastustaotlust ja äriplaani kõikvõimalikest valdkondadest (teenused, transport, tootmine, toitlustus, disain jne)