Müük ja turundus sihtturul

Priit Patrael, Maarja Lega
müük ja turundus sihtturul
müük ja turundus
müük ja turundus
müük ja turundus

Esmane müük ja turundus sihtturul (teenusena)

Müük ja turundus sihtturul saab olla ka teenus. Kui sobiv sihtturg on leitud, analüüsid läbiviidud ja otsus turule sisenemiseks tehtud, siis enne kontori või töökohtade loomist on mõistlik esmalt vett katsuda. Oleme aidanud klientidel sihtriigis leida esimesed maksvad kliendid. Seda, kas läbi otsekontakti B2B ärimudeli korral või internetiturunduse abil otse lõppkliendile sihitud toote või teenuse korral. Kindlasti ei sobi meie oskused ja kogemus iga toote või teenusega ja sobivus peab olema mõlemapoolne.

Kuidas on võimalik valdkonnaväliselt müüki ja turundust teha?

Kui järele mõelda, siis pärast sobiva sihtturu leidmist ja sellel turul põhjaliku turuanalüüsi ja konkurentsianalüüsi tegemist, ei ole valdkond ja sihtturg enam meile üldse nii võõrad. Jah, kindlasti ei ole müük ja turundus sihtturul võimalikud juhul, kui see etapp on koostöö alguspunkt. B2B müügis on pärast esmase kontakti loomist, läbirääkimiste etapi alguses, alati ka ettevõtte otsustajad kaasatud ning meie fookus on protsessi struktuuril ja soovitud tulemuseni jõudmisel. Teie valdkonnast või ettevõttest iga mutri ja seibini arusaamine ei olegi meie eesmärk ning arvame, et see ei ole ka välisturule sisenemise protsessis vajalik. Põhjalikud valdkondlikud teadmised on küll olulised, aga nende katmisega saavad meie kliendid ise suurepäraselt hakkama ja on alati protsessis kaasas.

Koos, koos koos…

B2B müügis eriti, aga ka lõpptarbijale suunatud müük ja turundus sihtturul ei saa olla mingisugune eraldi liin ja kõrvalprojekt. Tulemuste saavutamiseks peab kogu meeskond võtma selle prioriteediks ja leidma võimalused ajaliselt panustada kõigis välisturule sisenemise etappides. Reeglina on meie kliendid seda motiveeritud ka tegema. Ühelt poolt motiveerib sihtturu potentsiaal ja teisalt tehtavate investeeringute suurus. Meie eesmärk on aidata välisturgudele minemise sooviga ettevõtteid ja pakkuda väärtust, mis sellega seotud riske võimalikult suures ulatuses minimeeriks.