Sobiva sihtturu leidmine

sihtturu leidmine
Sihtturu leidmine
Sihtturu leidmine

Sihtturu leidmine, kuhu enda toote või teenusega siseneda, on ühelt poolt lihtne, kuid liiga tihti tehakse sihtturu valik valedel alustel. Eesti olematu turusuuruse kontekstis jõuab suurem osa ettevõtjaid pärast kohalikul turul esmase kliendibaasi ja stabiilsuse saavutamist mõtetega ekspordi juurde.

Skandinaavia, Baltikum või Venemaa?

Eksportida küll, aga kuhu? Klassikaline strateegia laieneda naaberriiki ei pruugi üldse olla parim. Eestis on meil naaberriikidesse laienemisel täna sisuliselt kaks valikut – kas laieneda Läti ja Leedu suunal või vaadata põhjanaabrite poole (Soome, Rootsi). Venemaa ei ole seoses piiri ja segaste poliitiliste suhetega esmane valik ning sinna eksportides ei ole sisulisi naaberriigiks olemise eeliseid. Kõik, kes on Läti ja Leedu poole vaadanud, saavad kiirelt kinnitust, et meie majanduslik olukord ja elatustase on paremad. Tootmise või teenuse puhul saab konkurentsieelis olla tehnoloogiline, teadmiste- või kvaliteedipõhine ning ei saa olla seotud soodsama hinna või madalamate kuludega. Soome ja Rootsi puhul on hinnaeelis olemas, kuid ettevõtluskultuur ja kohaliku tootja või teenusepakkuja eelistamine (nagu paljudel suurematel turgudel) ei tee ka nendesse riikidesse sisenemist jalutuskäiguks pargis.

Mõttemalli muutus – kõik on sama kaugel!

Peamine põhjus, miks sobiva sihtturu leidmine tähendas veel hiljutise ajani peamiselt Baltikumi, Skandinaavia või Venemaa suuna valimist, tuleneb sellest, et toote või teenuse pakkumisel sihtriigis on kaugusel selge roll. Kauba ja inimeste transport, kultuuriline sarnasus, seadusandluse sarnasus. Tänases maailmas, eriti olukorras, kus inimeste liikumine on alates 2020. aasta kevadest piiratud, ei oma sihtriigi geograafiline kaugus enam niivõrd suurt rolli. Ka kauba transport merekonteinerite või maanteetranspordi abil ei oma väga põhimõttelist vahet. Seetõttu on sobiva sihtturu leidmine järjest vähem lähtuv sihtriigi asukohast ja järjest rohkem tootest või teenusest lähtuv.

Sihtturu leidmine – Trademap.org andmebaas

Tööriist, mida potentsiaalsete sihtriikide leidmisel kasutame, lubab meil mistahes tegevusvaldkonnas vaadata turu suurust. Mis veel olulisem, vaadata ka impordi ja ekspordi vahekordi. Mida rohkem kindla tegevusala toodet või teenust imporditakse, seda kõrgem on turu potentsiaal. Ka vastupidi –  kui riik kindlat toodet või teenust ekspordib rohkem kui impordib, siis nõudlus sellel turul väliste tulijate vastu on madal. Lisades nendele andmetele turu eripärad, logistika, elukalliduse ja makromajandusliku olukorra, siis tekib meile potentsiaalsetest sihtturgudest pingerida. Sellest pingereast võiks saada ekspordi ambitsiooniga ettevõtte (müügi- ja turundusmeeskonna) järgmiste aastate fookus.

Kirjuta meile valdkond ja toode mida soovid välisturule viia.

Vasta 6 küsimusele ja saad sobiva sihtturu analüüsi tasuta!