Koostööpartneri leidmine sihtturul

Priit Patrael, Maarja Lega
koostööpartneri leidmine
koostööpartneri leidmine
koostööpartneri leidmine
koostööpartneri leidmine

Koostööpartneri leidmine kohalikul turul kui võti ekspordiks

Uuele turule siseneja ärimudel võib sihtriigis toimida, kuid selle toote või teenuse sihtgrupini viimine on sellegipoolest väljakutsuv. Koostööpartnerid on üks võimalus, kuidas erinevaid välisturule minemise protsesse kiirendada. Üks võimalus on leida välisturul edasimüüja, kes tunneb kohalikku turgu ja omab kontaktidevõrgustikku või näiteks füüsilisi kauplusi, esindusi ja spetsialiste. See on reeglina võimalus juhul, kui sihtriiki minekul on võrreldes kohalike pakkujatega hinnaeelis, sest oluline osa müügikattest tuleb edasimüüjale loovutada. Samas on see efektiivne lahendus testimaks, kas turul on toote või teenuse järele vajadus ning hiljem on võimalus valitud strateegiat muuta, kui turu ja sihtgrupi kohta on rohkem informatsiooni. 

Teine tegevuse pundar, kus koostööpartneri leidmine välisturule sisenemist lihtsustab, on seotud toote või teenuse turuvajadustega vastavusse viimisega. Näiteks, kui ettevõte toodab mingisuguseid seadmeid või tehnikat, siis tihti on väärtuspakkumise osa ka toodang kliendi juures paigaldada, seadistada ning meeskond koolitada. Hiljem on vaja samu seadmeid regulaarselt hooldada ja kõigi nende tegevuste distantsilt tegemine on kulukas. Ka valiteet on näiteks kliendi koolitamise puhul reeglina parem, kui see on läbiviidud kohalike poolt, kuna puudub keeleline ja kultuuriline barjäär. Toiduainetööstuse puhul võib koostööpartneri vajadus olla seotud kohalike regulatsioonide ja seadusandlusega ning vaja on leida spetsialist, kes aitaks hankida sihtturul vajalikud load ja sertifikaadid.  

Sobiva partneri leidmise protsess

Tehniline töö koostööpartneri leidmisel sihtturul ei erine otseselt mistahes muu informatsiooni otsimisest. Sarnaselt turuanalüüsi või konkurentsianalüüsi koostamisele on oluline oskus piiratud ajaga ja võimalikult efektiivselt koguda usaldusväärset infot võimalike koostööpartnerite kohta. Esmalt formuleerime koos kliendiga, milliseid koostööpartnereid sihtturul vajatakse ja mida neilt oodatakse. Pärast võimalike kontaktide kogumist ja kaardistamist, tuleb nendega esmane kontakt luua ja läbi ühtse struktuuri sõeluda välja võimalikult sobilikud lahendused. Kuna koostöö peab olema kasulik mõlemale osapoolele ja suhted luuakse reeglina pika vaatega, siis on oluline, et kliendi meeskond oleks protsessiga algusest peale kaasas ja osapoolte vahel tekiks ühine soov koostöösse panustada.