Ettevõtlustoetused 2024 – milline sobib sinu ettevõttele?

2024. aasta ettevõtlustoetusi mõjutab endiselt Euroopa Liidu rahastusperioodi lõppemine ning uue algus. Toome välja valiku ettevõtlustoetustest, mis on juba praegu avatud, aga ka need, mille voorud alles avanevad.

Meetmete nimekiri:

Ettevõtlustoetused 2024

ALUSTAVA ETTEVÕTTE STARDITOETUS

Toetuse summa:
kuni 20 000 €

Toetuse osakaal:
80%

Starditoetuse taotlemine avatakse uuesti 2024. aastal.

Sellel aastal hakkab rahastust andma EASi ja KredExi ühendasutus EIS. Meetme ettevalmistused soovitakse saada valmis 2024. aasta esimese kvartali lõpuks.
Starditoetuse eesmärgiks on soodustada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate jätkusuutliku müügitulu kasvatamist ja töökohtade loomist.
Huvi korral soovitame meiega juba praegu ühendust võtta.

Aitame meetme avanemisel silma peal hoida ning toetame taotluseks vajalike materjalide koostamisega.

VÄIKESE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMINE KAGU-EESTIS

Toetuse summa:

alates 20 000 €

Toetuse osakaal:

kuni 60%

 

.Toetuse eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja uuendusmeelsust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket. Sihtgrupiks on mikro- ja väikeettevõtjast äriühing, kelle püsiv tegevuskoht asub Põlva, Valga või Võru maakonnas ning kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 36 kuud.

 

Kui on huvi täpsemate tingimuste kohta ja soovid toetust taotleda, võta meiega ühendust.

TOOTMISETTEVÕTJA ÄRIMUDELI MUUTMISE TOETUS

Toetuse summa:
roheaudit kuni 10 000 €, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000 €

Toetuse osakaal:
vähemalt 50%

Meetme eesmärk on toetada rohemõtlemise sidumist ettevõtja strateegilise missiooniga. Välist nõustajat kasutades saab välja selgitada ettevõtte hetke rohevõimekuse ning leida mõjusaid viise tootmise kestlikuks arendamiseks. Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kes on tööstusettevõtjad (EMTAK B, C). Sealt on välja arvatud kivi-ja pruunsöe kaevandamine, nafta ja maagaasi tootmine ning tubakatoodete tootmine.

Kui on huvi täpsemate tingimuste kohta, võta meiega ühendust.

ETTEVÕTETE DIGIPÖÖRDE TOETUS

Toetuse summa:
kuni 300 000 €

Toetuse osakaal:
kuni 50%

Meede on hetkel avatud.
Meetme eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu. Toetuse tulemusel väheneb inimsekkumise vajadus, suureneb tarneahelate efektiivsus ning ettevõte on digitaalselt küpsem.. Toetust saavad taotleda Eesti äriregistris registreeritud ettevõtted, kelle eelneva kahe majandusaasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Kui on huvi täpsemate tingimuste kohta ja soovid toetust taotleda, võta meiega ühendust.

IDA-VIRU TOETUSED / SUUR JA VÄIKE TOETUS

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetuse (suur) summa:
alates 500 000 €

Ida-Viru VKE-de investeeringutoetuse (väike) summa:
kuni 500 000 €

Suur meede on avatud, väike avaneb märtsis.

Kliimaneutraalsele majandusele üleminek mõjutab Eestis enim Ida-Viru maakonda. Nii suur kui ka väike meede toetavad Ida-Viru majanduse mitmekesistamist. Mõlemad meetmed on avatud jooksvalt.

Huvi korral võta juba praegu ühendust, et alustada dokumentide ettevalmistamisega.

INNOVATSIOONIOSAK

Toetuse summa:
7500 €

Toetuse osakaal:
80%

 

Meede on mõeldud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele ja on suunatud uudsete lahenduste arendamiseks, mille teostamiseks puuduvad taotlejal ressursid, teadmised, oskused või kogemused. Toetust saab taotleda kuni kaks korda.

Mille jaoks?

  • Prototüübi valmistamine
  • Komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine
  • Eksperimendid
  • Sertifitseerimine
  • Patendi registreerimine ja õigusalane nõustamine

Võta meiega ühendust, et hinnata, kas toetus võiks sinu ettevõttele sobida.

ARENDUSOSAK

Toetuse summa:
35 000 €

Toetuse osakaal:
70%

 

Meede on mõeldud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovib luua uuenduslikku ning kõrgemat lisandväärtust pakkuvat toodet, teenust või tehnoloogiat. Toetust saab taotleda kuni kaks korda.

Mille jaoks?

  • Prototüübi valmistamiseks
  • Komponentide arendamiseks
  • Eksperimentideks
  • Sertifitseerimiseks
  • Patendi registreerimiseks ja õigusalaseks nõustamiseks

Võta meiega ühendust, et hinnata, kas toetus võiks sinu ettevõttele sobida.

LEADER MEETMED

Avatud sõltuvalt tegevusgrupi ajakavast.

2024. aastal on avatud mitmed erinevad LEADER-meetmed. Toetused on avatud piirkonniti ning nende sisud on varieeruvad. Toetust saab taotleda kohaliku tegevusrühma piirkonnas tegutsev mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõte, mittetulundusühing, sihtasutus ja kohaliku omavalitsuse üksus.

Kui on huvi, kus piirkonnas on LEADER meede tulemas või parasjagu avatud, võta meiega ühendust.

PRIA TOETUSED

PRIA meetmetest olid laiemalt ettevõtlusele suunatud meede 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“, mille eesmärk oli toetada maapiirkonna ettevõtlust. Hetkel on PRIA toetused avatud!

Kui otsid infot PRIA meetmetest, võta ühendust ja leiame vastuse koos.

KREDEXI STARDILAEN

Avatud jooksvalt.

KredExi stardilaen on mõeldud väikese- või keskmise suurusega ettevõtetele, kellel on vaja rahastust oma investeeringute ja/või käibevahendite jaoks. Stardilaenul on mitu kasutegurit. Esiteks nõutakse tavapärasest pangalaenust ettevõtjalt vähem tagatisi ning üldjuhul piisab ainult füüsilisest isikust laenusaaja enda isiklikust käendusest. Samuti on kasuteguriks asjaolu, et laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks ainult kuni 25% laenusummast. Stardilaen sobib nii alustavale, tegutsevale kui ka eksportivale ettevõttele.

Kui on huvi täpsemate tingimuste kohta, võta meiega ühendust.

Liitu uudiskirjaga