Konkurentsianalüüs sihtturul

Priit Patrael, Maarja Lega
Konkurentsianalüüs
Konkurentsianalüüs
Konkurentsianalüüs

Konkurentsianalüüs vs turuanalüüs – milles on erinevus?

Konkurentsianalüüs on detailsem. Kui turuanalüüsis toome välja muuhulgas sihtturul tegutsevad konkurendid, siis konkurentsianalüüs läheb turul tegutsejate osas oluliselt detailsemaks. Analüüsime igat konkurenti eraldi: nende sortimenti ja hinnataset, finantsnäitajaid ja töötajate arvusid, puuduseid ja eeliseid võrreldes turule sisenejaga. Läbi konkurentsianalüüsi on võimalik saada selgem pilt, kellega konkureeritakse uuel turul otseselt ja kellega kaudselt. Lisaks kannab konkurentide poolt pakutavate toodete ja teenuste võimalikult detailne analüüsimine endas hulgaliselt infot ja väärtust, mida saab välisturule sisenemise erinevates etappides ära kasutada. Näiteks võivad mõned konkurendid olla hoopis potentsiaalsed kliendid, läbi kelle turule siseneda. Lisaks on võimalik teada saada, kuidas sihtturul on erinevad toote või teenusega seotud tehnilised nüansid lahendatud. 

Vastus kõige olulisemale küsimusele!

Kui konkurentsianalüüsi käigus kogutud info on põhjalik ja viitab pädevatele allikatele, siis selle põhjal on võimalik langetada välisturule sisenemise kõige olulisem küsimus – kas minna või mitte? Leiame, et niisama katsetama minemine ja “vaatame, mis saab” mentaliteet võib kaasa tuua raha ereda leegiga põlemise. Korraliku eeltöö tegemine ja konkurentsieelisest või selle puudumisest paberil teada saamine on oluliselt odavam. Selge on ka see, et isegi, kui koostatud analüüside tulemusena näivad investeeringud ja otsus turule siseneda olla põhjendatud, on see alles ettevalmistava osa lõpp ning sisuline väljakutse ootab alles ees. Küll aga on see teekond korraliku eeltöö abil laugem ja meeskonna arusaam eesootavast väljakutsest selgem.