Turuanalüüs sihtturul

Priit Patrael, Maarja Lega
Turuanalüüs sihtturul
Turuanalüüs sihtturul_5
Turuanalüüs sihtturul_4

Turuanalüüs sihtturul aitab kõigis välisturule sisenemise etappides

Kui sobiv sihtriik on leitud, siis tuleks võtta aeg ja energia, et koostada võimalikult põhjalik turuanalüüs sihtturul. Mida rohkem kvaliteetset infot sihtturu kohta on, seda lihtsam on järgnevates välisturule sisenemise etappides. Seejuures ei ole kasu lihtsalt suvaliste andmete kokku otsimisest, vaid eesmärgistatud tegevusest koguda sihtturu kokku vajalik info, mis toetaks või lükkaks ümber ekspordiga seotud investeeringute mõistlikkuse. Eesmärk on saada ülevaade turu potentsiaalist, turu tänastest osalistest, sihtgrupi ja lõpptarbija ootustest, sihtriigi tehnoloogilistest, majanduslikest ja kultuurilistest arengutest, elatustasemest ja rahvuslikest baasväärtustest. Erinevaid aspekte analüüsides on võimalik aru saada, kas toote või teenuse viimisel sihtturule suudetakse pakkuda sisulist väärtust ja kas seda suudetakse teha paremini, kui seda täna tehakse. Sihtturule võib ka minna sisulist eelist omamata, kuid reeglina ei ole ettevõtjal soovi ja võimalust piiratud ressursse niisama tuulde loopida ja loota, et ehk õnnestub. Reeglina ei õnnestu.
 

Kas teha turuanalüüs ise või osta see teenusena sisse?

Kuna suuresti toetume kõik avalikele allikatele ja andmebaasidele, siis iseenesest võib aja olemasolul sellise analüüsi koostada ka ettevõtte juhtkond ise. Meid kaasates võidate selles, et objektiivse osapoolena ei ole meie huvi sihtriiki paremast või halvemast küljest näidata. Kui turuanalüüs sihtturul ise koostada, võib kergesti ideesse ära armuda ja jätta kõrvale info, mis investeeringut ei toeta. Ühtlasi on hea mõte osta turuanalüüs teenusena sisse juhul, kui plaanite sisse osta ka järgnevaid välisturule sisenemise etappe. Näiteks konkurentsianalüüsvõi esmaste kontaktide leidmise ja loomise teenuse. Teistmoodi oleks keeruline, kuna tõenäoliselt tahab pädev kontaktiotsija ka ise saada sihtturust põhjaliku ülevaate, mis aitab turuosalisi ja toote või teenuse lõppklienti ning tema vajadusi mõista. 

Oskus andmeid leida ja turuanalüüse koostada on üheks oluliseks põhjuseks, miks oleme saavutanud edu kliente välisturgudele viimisel. See eeltöö annab meile esmase kontakti loomisel valdkondlikud teadmised ja arusaama, mida on läbirääkimiste protsessis võimatu alahinnata.