Priit Patrael: Tormine ettevõtluskeskkond kujundab tugevaid ettevõtteid

Nii nagu tasane vesi ja soodne pärituul ei tee kogenud meremeest, ei tee stabiilselt kasvav ettevõtluskeskkond tugevaid organisatsioone. Pikalt tõi ka keskpärase kvaliteediga toode/teenus, klienditeenindus ja asukoht piisava rentaabluse. Suur osa sellel perioodil alustanud ettevõtted ei ole juba disainilt loodud tormisel merel seilamiseks. Vanemad ja suuremad ettevõtted võivad küll omada teadmisi ja kogemusi, kuid suure laeva kurssi on raskem muuta. Nüüd paistab torm selgelt silmapiiril ja ettevõtjate lähtekoht on mõnevõrra erinev.

Millises seisus lähed tarbimise vähenemisele vastu?

Üks COVID-19 positiivsetest mõjudest oli see, et ühiskonnad tegid kiireid ja tulemuslikke samme digitaliseerimise suunal. Need, kes olid e-kaubandusega kasvõi trendi järgides kaasa läinud, pidid tänama õnne, et vajalikud investeeringud tehti. Tagurlikumad olid kiiresti hädas ja e-kaubandusele spetsialiseerunud ettevõtted sõiduvees. Järgnevate aastate ettevõtluskeskkond on mõnevõrra teine, kuid digitaliseeritud ja automatiseeritud protsessid on ka järgmistel aastatel tugevuseks.

Lihtsustatult sarnaneb tarbimise vähenemine toolimängule. Mängijad annavad endast parima, et muusika vaikides tool leida. Muidu oled vähemalt selleks korraks mängust väljas. Osad keskenduvad kaasmängijatele, teised toolidele ja kolmandad loodavad, et küll nad kuidagi istuma saavad. Tulenevalt sellest oled juba pikemalt majanduslanguseks valmis ja jälgid olukorda ning reageerid vastavalt või arvad, et mingit langust ei tule ja juba kevadel läheb tarbimine sama hooga edasi.

ettevõtluskeskkond

Valmisolek tähendab nii (raha ette) ärimudelit, mis tormisemale merele vastu peaks, digitaliseeritud ja automatiseeritud protsesse või võimekust need luua, käibevahendeid ja väga selget strateegiat, mida vastavalt ettevõtte olukorra võimalikele arengutele rakendada. Mida rohkem linnukesi saad enda ettevõtte puhul märkida, seda rahulikumalt saad järgnevatele aastatele vastu minna.

Mil määral on ettevõte võimeline kohanema?

Kuidas kohaneda nõudluse vähenemisega? Teoorias jube lihtne – suurenda nõudlust (samal turul uued tootegrupid/teenused või uued turud) või vähenda kulusid, et väiksema käibe juures jätkusuutlik olla. Kõige paremas seisus on need, kes suudavad teha mõlemat.

Tulude suurendamise kasuks räägib lõputu potentsiaal, mis kulude vähendamisel on selgelt piiratud. Uutele turgudele minek on väga väljakutsuv ja kallis. Nõudluse muutumisega kohanevad tooted ja teenused on realistlikum nõudluse säilitamise/suurendamise strateegia, kuid ka see eeldab investeeringuid ja uusi protsesse. Ahjaa, edu korral tõttavad sarnase profiiliga konkurendid seda ideed kiirelt kopeerima ja supp jääb kõigile ühtlaselt magedaks leemeks.

Kulude vähendamine on ebameeldiv ja stressirohke. Üks kõige suuremaid ettevõtte püsikulu liike on tööjõukulu. Kui nõudlust on vähem, siis on vaja ka vähem toota või teenust osutada. Samal ajal töötajate ootus on samuti kindlustunne tuleviku ees. Töötaja on stressis ja kogub julgust, kas ja kui palju küsida palgatõusu. Tööandja samal ajal mõtleb, kas ilma selle töökohata saaks ka. Efektiivsuse suurendamine tähendab reeglina, et äritegevuse output on sama inputi juures suurem. Ehk siis keegi peab midagi tegema paremini kui varem, aga sama kulu (palga) juures. See eeldab tugevat organisatsioonikultuuri ja heal tasemel kommunikatsiooni. Mis ei muuda seda vähem ebameeldivaks ja stressirohkeks, aga ebakindlus on võimalik muuta produktiivsuseks ja organisatsiooni protsesside kvaliteeti tervikuna pikkadeks aastateks tõsta.

Segane ettevõtluskeskkond on suurte võimaluste aeg!

Neile, kes ettevõtluskeskkonna tormisel merel kohanevad ja oskuslikult navigeerima õpivad, tekib võimalusi, mida stabiilses ärikeskkonnas naljalt ei teki. Osadest keskpärastest ettevõtetest saavad tugevad ja tugevatest veel tugevamad. Nendel, kes paadist vett välja ei saa, tuleb allavoolu minna ja küllap keegi varem või hiljem neid päästepaati tõmbab. Väiksematel, kuid kiiresti kohanevatel ettevõtetel, tekib võimalus saada turult oluliselt soodsamatel tingimustel talenti. Suurematel ja rahaliselt tugevatel jalgadel seisvatel tekivad võimalused turuosa suurendada. Kindlasti läheb hingusele ka ettevõtteid, kes teevad sisuliselt kõik õigesti, aga neid on kordades vähem kui neid, kes kohanemisega hätta jäävad.

Priit Patrael: pommikindla ärimudeli disain

Millised ettevõtted väljakutsuvad ajad üle elavad või isegi majanduslanguse kontekstis kasvavad? Järgnevalt tegevusvaldkondade ülesed universaalsed reeglid, milline võiks olla makromajanduslike muutustega hõlpsamini kohaneva ettevõtte disain.

Continue reading “Priit Patrael: pommikindla ärimudeli disain”

PRIA 6.4 maaelu edendamise toetus 150 000 €

Septembris avaneb taas PRIA meede 6.4 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse eesmärk on luua eeldused uute töökohtade tekkeks maapiirkonnas väljaspool põllumajandussektorit. Tegu on küllaltki populaarse toetusega, kus iga aasta on taotlejate hulk kasvanud. Seetõttu on oluline, et taotlemise materjalid oleksid võimalikult hästi ette valmistatud. Kui vajad abi taotlemisel, siis meie aitame.

 

Võta meiega ühendust!

 

PRIA Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse ülevaade

PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse suurus on 150 000 € ja osakaal 50% põllumajandustootjal ja mittepõllumajanduslikul ettevõtjal kuni 40%.

Kes saab taotleda ja millised on tüüptingimused?

 • Mikroettevõtted (alla 10 töötajaga ja müügitulu või bilansimaht alla 2 mln €).
 • Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt 2 aastat.
 • Müügitulu peab mõlemal aastal olema vähemalt 4000 eurot.
 • Majandusaasta aruanded peavad olema äriregistrist kättesaadavad.
 • Ettevõttel ei tohi olla võlgu riigi ees ega pankrotiohtu.
 • Investeeringobjekt asub maapiirkonnas (sh kuni 4000 elanikuga linna ja vallad).

Milleks toetust saab kasutada?

 • Ehitise ehitamine (vaja ehitusprojekti ja ehitusluba või ehitusteatist).
 • Hoone parendamine.
 • Masinate või seadmete ostmine (v.a. sõiduvahendid).
 • Rändkaupluse või selle sisseseade ostmine.

Millised on taotlemiseks vajalikud dokumendid?

 • Ehitamise puhul on vaja ehitusprojekti ja ehitusluba.
 • Ehituspakkumised peavad olema PRIA põhjal.
 • Kui maksumus on 5000 eurot, on vaja esitada 3 võrreldavat pakkumist.
 • Soovitav on lisada finantsprognoosid.

 

Oleme alates 2012. aastast koostanud hinnanguliselt 330 rahastustaotlust ja äriplaani kõikvõimalikest valdkondadest (teenused, transport, tootmine, toitlustus, disain jne).

 

Soovid taotleda? Võta meiega ühendust!

 

Priit Patrael: eksperdi paradoks

Suurem osa meist saab aru, et kõigest midagi teada on tore. Kui aga vajame kitsa valdkonna kompetentsi, siis otsime seda kitsale valdkonnale spetsialiseerunud spetsialistilt – eksperdilt. Me võtame eksperdiks olemist tugevusena. Sellel on selgelt ka teine pool, mis ettevõtluses võib hoopis kahjuks mängida. Continue reading “Priit Patrael: eksperdi paradoks”