Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor / avatud

Aitame sind kogu taotlusprotsessi jooksul vajaliku dokumentatsioonis koostamise, eelhinnangu läbimise ning taotluse esitamisega e-keskkonda. Toetuste taotlemise protsess võib ettevõtjale endale olla koormav, nõuda suurt ajalist panust, aga sunnib ka tegelema bürokraatlike protsessidega ning vormide täitmisega. Aitame selle osa sinu eest ära teha.

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Programm on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsessetooteid või teenuseidkatsetada uusi materjale või koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta.

Ettevõtja saab osaleda kas iseseisvalt või koostöös teiste ettevõtete, teadusasutuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega.

Programmis saavad osaleda kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted, sõltumata ettevõtte suurusest ning tegutsemisajast. Osalev ettevõte ei tohi olla raskustes.

EASi Rakendusuuringute programmi väikeprojektide toetus on 150 000 € ja omafinantseeringu osakaal 20-75%. Seega selleks, et saada maksimaalset toetust 150 000 € ja arvestades, et omaosalus vähemalt 20%, on koguinvesteering 187 500 €, omaosalus 37 500 € ja toetus 150 000 €. Omafinantseeringu osakaalud sõltuvad tegevustest ning ettevõtte suurusest.

Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku eelnõustamise EASi konsultandiga.

Mis valdkonna ettevõtteid oodatakse osalema:

 • Digilahendused (tehisintellekt, masinõpe, asjade internet, küberteemad)
 • Tervisetehnoloogiad ja -teenused (personaalmeditsiin, e-tervis)
 • Ressursside väärindamine (nt puit, toit, põlevkivi)
 • Nutikad ja kestlikud energialahendused (tõhusam tootmine, taastuvenergialahendused, jagamissüsteemid, kontrollsüsteemid)

Täpsemad tingimused toetuse kohta leiad EASi lehelt.

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor – milleks toetust kasutada saab?

Toetuse osakaal sõltub ettevõtte suurusest ning tegevusest. 

 • Rakendusuuringu läbiviimine (70% väikeettevõte; 60% keskmine; 50% suur);
 • Toote arendamine (45% väike; 35% keskmine; 25% suur)
 • Teostatavusuuringu läbiviimine (70% väike, 60% keskmine, 50% suur)
  Teostatavusuuringut toetatakse üksnes koos rakendusuuringu või tootearenduse läbiviimise tegevustega.
 • Intellektuaalomandi esmakaitse (50%)
  Intellektuaalomandi esmakaitset toetatakse üksnes koos rakendusuuringu või tootearenduse läbiviimise tegevustega.

Milliseid dokumente taotlemisel vaja läheb?

 • Tuleb läbida eelnõustamine EASis.
 • Tuleb koostada projektiplaaneelarvefinantsprognoosid.
 • Lisaks vastavalt vajadusele kontserni liikmete skeem, volikirja näidis, partneri info.
 • Seejärel saab taotluse esitada e-keskkonda.