KredExi Stardilaen / avatud

Pangale koostatud KredExi Stardilaenu dokumendid

Panga jaoks on oluline, et ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline ning tema äriplaan on teostatav. Dokumentide puhul tuleb jälgida, et ettevõtte finantsprognoosid vastaksid olulistele ettevõtte finantstervist näitavatele suhtarvudele. Lisaks on nende ootused äriplaani sisu ja mahu osas samuti fondidest erinevad. Meie eesmärk on koostada äriplaan ja finantsprognoosid selliselt, et need vastaksid pankade ootustele.

KredExi Stardilaen ja tingimused

KredExi stardilaen on mõeldud väikestele või keskmise suurusega ettevõtetele, kellel on vaja rahastust oma investeeringute ja/või käibevahendite jaoks. Stardilaenul on mitu kasutegurit. Esiteks nõutakse tavapärasest pangalaenust ettevõtjalt vähem tagatisi ning üldjuhul piisab ainult füüsilisest isikust laenusaaja enda isiklikust käendusest. Samuti on kasuteguriks asjaolu, et laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks ainult kuni 25% laenusummast.

Stardilaen sobib nii alustavale, tegutsevale kui ka eksportivale ettevõttele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • kuni 250 töötajaga äriühing;
 • aastakäive on kuni 50 mln eurot või bilansimaht kuni 43 mln eurot;
 • laenutaotluse esitamise hetkeks ei ole äriühingu registreerimisest äriregistris möödas üle 3 aasta;
 • ettevõtja omanikeks on ainult füüsilised isikud ja/või äriühingud;
 • omakapital vastab äriseadustiku nõuetele;
 • ettevõtja omanikul, juhatuse ja/või nõukogu liikmel puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad ning ei ole kehtivat karistust varavastase ega majandusalase süüteo eest.

Laenu summa on kuni 100 000 eurot, millest kuni 50 000 eurot võib kasutada käibevahenditeks.  Laenuintress on kuni 7% + 6 kuu Euribor laenujäägilt, sh KredExile 4% + 6 kuu Euribor.

Täpsemad tingimused KredExi Stardilaenu kohta leiad siit.

Äriplaan ja finantsprognoosid 2 nädalaga

Meie meeskonnale on panga äriplaani ja finantsprognooside koostamise ajakulu olenevalt valdkonnast 35-40 tundi. Panga äriplaan sisaldab ettevõtte äriidee kirjeldust, vajalike investeeringute nimekirja, nende maksumus ja finantseerimise allikaid ning ülevaadet tulevastest klientidest ja hankijatest. Me küll teame täpselt millele erinevates äriplaani peatükkides rõhuda, kuid valdkondlikud analüüsid (turuanalüüs, ärikeskkonna analüüs, konkurentsianalüüs, riskianalüüs) tuleb iga äriplaani puhul uuesti koostada ja valik info andmebaasidest leida. Lisaks on pangale koostatud äriplaani puhul olulised võimalikult heade näitajatega finantsprognoosid. Lõpuks vastab pangale koostatud äriplaan ka erinevate fondide tingimustele.

Koos sisendinfo vahetamisega (läbi kohtumise, video- või telefonikõne vahendusel) võib klient arvestada 14-päevase ajakuluga. Oleme aastate jooksul suutnud sellest lubadusest ka reeglina kinni pidada. Äriplaani maht on klassikaliselt 35-40 lehekülge, millele lisanduvad EASi isegenereeruvate finantsprognooside Exceli dokument ning teised äriplaani lisad nagu näiteks osanike CVd, hinnapakkumised, töölepingud, lepingud hankijate või klientidega ning muud vajalikud dokumendid.

Oleme alates 2012. aastast koostanud ligikaudu 330 äriplaani erinevatest valdkondadest: 

 • Teenused – ilusalongid, video- ja fotograafia, ravi-, puhastus- ja lastehoiuteenused;
 • Logistika ja transport – kullerteenused, kaubavedu, mootorsõidukite hooldus- ja remonditööd;
 • Tööstuslik tootmine – mööbli tootmine, metallitootmine, toiduainetööstus, tekstiilitööstus;
 • Toitlustus – catering, kohvikud, baarid, restoranid, kiirtoit, ööklubid;
 • Finantsinspektsiooni litsnetsid – KAVS ja MERAS krediidiandja ja -hoidja litsentsid;
 • Turundus- ja konsultatsiooniteenused – veebiagentuurid, raamatupidamine, finantstarkvara, sotsiaalmeedia turundus;
 • Makselahendused – mobiilsed rahakotid, makseviisid ja platvormid;
 • Disain – rõivabrändid, käsiöö ja disaintooted.