Finantsinspektsiooni krediidiandja tegevusluba (KAVS)

Kui 2015. aasta alguses võeti Riigikogus vastu seadus, millega Finantsinspektsioon võttis krediidiandjad ja -vahendajad enda järelevalve alla, tekitas see esialgu palju segadust ja trotsi seni piiranguteta tegutsenud teenusepakkujate hulgas. Suuremale osale valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele oli krediidiandja tegevusloa taotlemine siiski jõukohane. Ühtlustatud regulatsioon on eelduseks ausale konkurentsile, laenuandjate õiguspärasele tegutsemisele ja paremale laenuvõtjate kaitsele, kus laenu ei saa inimesed, kes seda ei ole võimelised teenindama.

Meie meeskond aitas uuele süsteemile ülemineku perioodil kaheksat valdkonnas tegutsevat ettevõtet, kelle jaoks oli krediidiandja tegevusluba äriliselt elu ja surma küsimus. Viimastel aastatel oleme edenenud tempos 2-3 krediidiandja taotlust aastas. Järjest rohkem on tekkinud põnevaid ja mugavaid makselahendusi, mis erinevad oluliselt klassikalisest laenukontorist. Piltlikult, kui varem oli töö tellija auto tagatisel kiirlaenu andja, siis nüüd on klientideks kõrge lennuga IT-ettevõtted. Klientide nimed jäävad sõlmitud konfidentsiaalsuslepingute alusel meie teada, kuid oskame varasemat kogemust uute klientide nõustamisel kasutada.

KAVSi projektid tekitavad meie meeskonnas alati kerget elevust ja ootame neid põnevusega. Need projektid annavad võimaluse minna süvitsi krediidilahenduse protsessidega ning saada värske ülevaade Eesti laenuturust, laenutoodetest ning laenuturuosalistest. Finantsinspektsiooni kodulehel on krediidiandja tegevusloa taotlemine ja esitatavad dokumendid lahti kirjutatud. Üldiselt põhjalikus dokumentide loetelus on punkt number 2: äriplaan. Ei struktuuri ega juhendeid dokumendi sisu või nõutava mahu kohta. Paljuski mõtlesime selle struktuuri algselt ise välja, kuid tänaseks valdame erinevaid tehnikaid.

Krediidiandja tegevusluba (äriplaani struktuuri näidis)

 1. Missioon, visioon, väärtused (3)
 2. Ettevõtte poolt pakutavad teenused (4)
 3. Teenuste osutamisega seotud kohustused (5)
 4. Tegevusstrateegia (12)
 5. Turg ja konkurendid (14)
  -5.1 Turu makrokeskkonna ülevaade (14)
  -5.2 Turu mikrokeskkonna ülevaade (17)
  -5.3 Konkurendid (19)
 6. Riskide juhtimise üldpõhimõtted ja strateegia (29)
 7.  Investeerimis- ja tegevuste finantseerimise poliitika (32)
 8. Juhtkond, meeskond ja sisekontrollisüsteem (33)
  -8.1 Juhtkond (33)
  -8.2 Meeskond (36)
  -8.3 Sisekontrolli süsteem (40)
 9. Finantsprognoosid (43)
 10. Lisad (44)

Kindlasti tuleb arvestada, et kui äriplaani suudab hakkaja ettevõtja ka ise koostada, siis nendega tihedalt seotud sise-eeskirjade koostamine eeldab tugevat juriidilist tausta. Ka meie koostatud KAVSi äriplaani projektid on alati käinud koostöös mõne advokaadibürooga. Oskame vajadusel ka 2-3 bürood soovitada.

Oled huvitatud Krediidiandja äriplaani koostamisest ? Võta meiega ühendust.

Liitu uudiskirjaga