Finantsprognoosid

Priit Patrael, Maarja Lega
finantsprognoosid
finantsprognoosid
finantsprognoosid
finantsprognoosid

Finantsprognoosid kinnitavad või lükkavad ümber ärimudeli kasumlikkuse ja jätkusuutlikkuse

Finantsprognoosid on äriplaani üks kõige olulisemaid osasid, sest näitavad ära selle, kas paberil on ettevõtte ärimudel kasumlik ja jätkusuutlik või mitte. Oluline on seejuures, et finantsprognooside koostamisel oleks selge arusaam kõigist äritegevusega seotud kuludest nii täna kui lähitulevikus. Finantsprognoose saab kasutada ka ärimudeli kujundamisel. Äritegevusega seotud kulud on võrdlemisi selgelt prognoositavad. Tulude prognoosimine on reeglina oluliselt abstraktsem. See tähendab, et oskuslikult koostatud finantsprognooside abil on võimalik võrdlemisi täpselt välja selgitada vajalikud müügimahud kindla hinna juures. Prognoosidest saad vastuse, millises mahus peab ettevõte tooteid realiseerima või teenust osutama, et saavutada tasuvuspunkt. Vajadusel on võimalik katsetada, kui müügihinda suurendada või vähendada, siis millise tootmis- või teenindusvõimsuse juurde tasuvuspunkt nihkub. Finantsprognoosid on nii alustavale kui toimivale ettevõtjale võimas tööriist, mille oskuslik kasutamine aitab äritegevuse käivitamisele ja planeerimisele kõvasti kaasa. 

Kui soovid äriplaani ja finantsprognoose isiklikuks kasutamiseks

ja ärimudeli läbimõtlemiseks, siis on kaalukauss ise kirjutamise poole, aga mitte niivõrd palju kui arvatakse. Ise äriplaani koostades on oht, et prognoosidest ja tasuvuspunkti leidmisest jäävad välja olulised kulud, mille peale varasema kogemuse puudumisel ei tule. Olles koostanud alates 2012. aastast sadu äriplaane ja finantsprognoose, oskame seda valdkondlikku kogemust järgmiste plaanide juures ära kasutada. Harvad ei ole ka juhud, kui meil on turu ja valdkonna trendide kohta infot rohkem kui meie kliendil.

Kui äriplaani koostamise eesmärk on rahastuse kaasamine,

siis kogenud projektikirjutaja kaasamine on ainuõige valik. EASi, RTK, PRIA, KIK või teiste fondide äriplaanid ja finantsprognoosid on meetmespetsiifilised, mis tähendab, et soovitud tulemuse saamiseks peab lähtuma meetme hindamiskriteeriumitest. Selline tagantpoolt ettepoole äriplaanide kirjutamine on meie igapäevatöö.

Kui dokumendid koostatakse pangale,

siis on oluline, et ettevõtte finantsprognoosid vastaksid olulistele ettevõtte finantstervist näitavatele suhtarvudele. Lisaks on nende ootused äriplaani sisu ja mahu osas samuti fondidest erinevad. Meie eesmärk on koostada äriplaan ja finantsprognoosid selliselt, et need vastaksid nii fondide kui ka pankade ootustele.

Finantsinspektsioon ja litsentsitaotlused

vajavad samuti juurde ka taotleja äriplaani ja finantsprognoose. Ka seal tuleb selgelt aru saada litsentsiväljastaja ootustest ja äriplaani soovitud rõhuasetusest.

Äriplaan ja finantsprognoosid 2 nädalaga

Meie meeskonnale on panga või fondi äriplaani ja finantsprognooside koostamise ajakulu olenevalt valdkonnast 35-40 tundi. Me küll teame, kuidas ja kui palju kirjutada ning millele erinevates äriplaani peatükkides rõhuda, kuid valdkondlikud analüüsid (turuanalüüs, ärikeskkonna analüüs, konkurentsianalüüs, riskianalüüs) tuleb iga äriplaani puhul uuesti koostada ja valik info andmebaasidest leida. Koos sisendinfo vahetamisega (läbi kohtumise, video- või telefonikõne vahendusel) võib klient arvestada 14-päevase ajakuluga. Oleme aastate jooksul suutnud sellest lubadusest ka reeglina kinni pidada. 

Äriplaani maht on klassikaliselt 35-40 lehekülge, millele lisanduvad EASi isegenereeruvate finantsprognooside Exceli dokument ning teised äriplaani lisad nagu näiteks osanike CVd, hinnapakkumised, töölepingud, lepingud hankijate või klientidega ning muud vajalikud dokumendid. 

Äriplaani levinud struktuur:

äriplaani kokkuvõte

Oleme alates 2012. aastast koostanud ligikaudu 330 äriplaani kõikvõimalikest erinevatest valdkondadest: 

  • Teenused – ilusalongid, video- ja fotograafia, ravi-, puhastus- ja lastehoiuteenused;
  • Logistika ja transport – kullerteenused, kaubavedu, mootorsõidukite hooldus- ja remonditööd;
  • Tööstuslik tootmine – mööbli tootmine, metallitootmine, toiduainetööstus, tekstiilitööstus;
  • Toitlustuscatering, kohvikud, baarid, restoranid, kiirtoit, ööklubid;
  • Finantsinspektsiooni litsnetsid – KAVS ja MERAS krediidiandja ja -hoidja litsentsid;
  • Turundus- ja konsultatsiooniteenused – veebiagentuurid, raamatupidamine, finantstarkvara, sotsiaalmeedia turundus;
  • Makselahendused – mobiilsed rahakotid, makseviisid ja platvormid;
  • Disain – rõivabrändid, käsiöö ja disaintooted.