Ettevõtluse eluring ehk iga pidu saab ükskord otsa

Mistahes suurusega ja etapis ettevõtja peab leppima teadmisega, kuigi see on mõru pill millega leppida, siis tema loodud ja üles ehitatud organisatsioon lõpetab ühel päeval tegevuse. Küsimus ei ole kas, vaid millal see juhtub ning kui palju on ettevõtjal võimalik organisatsiooni elutsüklite vahel liikumise osas kaasa rääkida.

Ettevõtluse eluring – selle etappe võib erinevalt nimetada, aga kasutame siin kohal etappide kirjeldamiseks järgmiseid faase: stardifaas, kasvufaas, klaaslae faas, küpsuse faas ja lõpufaas. Järgnevalt kirjeldame igaühte neist eraldi. Seda, kuidas erinevad elutsükli faasid mõjutavad ettevõtte müüki, käivet ja kasumit, näete graafiliselt järgnevalt jooniselt.

ettevõtluse eluring

1. Stardifaas

Reeglina järgneb ettevõtte loomisele toote või teenusega turule minemine. Alustades on müügid väikesed, kuid aeglaselt (ja loodetavasti stabiilselt) kasvavad. Ettevõtte peamine fookus on müük, konkurentsieeliste leidmine ja väärtuspakkumise viimine läbi turunduse sihtgrupini. Tihti tähendab see ka ärikahjumit, kuna käivitamisega seotud kulud on suuremad kui esimeste aastate tulud. Heade eeldustega ettevõtja oskab sellega ka arvestada ja saab esimesest faasist edasi.

2. Kasvufaas

Kui ettevõtte meeskond on leidnud töötava ärimudeli, turunduslikud sõnumid ja müügistrateegia, siis järgneb kiire kasvu faas. Müük kasvab jõudsalt ja ettevõte hakkab nägema esimest korda kasumit. Samas tuleb arvestada, et kasum sörgib alati müügil viitega sabas ja ei ole kasvufaasis tugevas korrelatsioonis müügi kasvuga.

Selles organisatsiooni faasis on varasema kogemuseta meeskonnal omajagu segadust, kuna loojad ja ehitajad peavad hakkama ühtäkki meeskonna suurenedes protsesse looma ja opereerima. Kõik selle muutusega ei kohanegi. Mõned opereerivad üle (pidev meeskonnaliikmete vahetamine) ja teised proovivad kaoses jätkata, mis ühest hetkest muutub ettevõtte rahakotile ülejõu käivaks. Kolmandad unustavad opereerimise kellelegi teisele üle anda ja jätavad organisatsiooni arendamise ja edasi liikumise unarusse.

3. Klaaslae faas

Varem või hiljem hakkab kasvufaasis oleva ettevõtte kasv pidurduma. Põhjuseks võib olla turu küllastumine või uued konkurendid. Müük on selles faasis rekordiliselt kõrge, kuid kasum hakkab vaikselt kahanema. Seda põhjustab oluline kulude suurenemine ja organisatsiooni stabiilse opereerimisega seotud investeeringud.

Ettevõtjatel soovitame selles faasis alustada tugevamalt tööd uute ideede ja ärisuundadega. Praktikas teevad seda vähesed, kuna senine edu muudab mugavaks ja iga uue ärisuuna käivitamine nõuab pingutust. Seda ebamugavust on lihtsam edasi lükata.

4. Küpsuse faas

Hetkest, kui müük hakkab vaikselt, kuid järjekindlalt vähenema, muutuvad ka kasumimarginaalid õhemaks. Rahavood püsivad selles organisatsiooni elutsüklis stabiilsed.

See on juba võrdlemisi kriitiline aeg ettevõtte juhtidel organisatsiooni tulevik ümber mõtestada, uued ärisuunad leida, tehnoloogiatesse investeerida või näiteks uutele turgudele siseneda. Selliselt on võimalik ettevõttel ennast turul uuesti positsioneerida ja leida uued kohad kasvamiseks.

5. Lõpufaas

Ettevõtte elu läheneb lõpule hetkest, kui nii müük, müügitulu kui ka kasum on kõik ühtemoodi langustrendis. Tihti organisatsioonid lepivad selles etapis enda saatusega, et organisatsiooni eluea pikendamine ja pidevalt muutuva ärikeskkonnaga kohanemine ei õnnestunud. Ettevõtted kaotavad enda konkurentsieelised ja lõpetavad varem või hiljem tegevuse.

Ettevõtluse eluring – kokkuvõte

Kokkuvõtvalt on igal organisatsioonil algus ja lõpp. Mängurõõm ja võlu peitub selles, kui oskuslikult suudavad ettevõtte juhid igas artiklis kirjeldatud firma elutsükli etapis manageerida ja sellest maksimumi võtta. Mõned ettevõtted kestavad sadu aastaid läbi pideva iseenda uuesti leiutamise, uutele turgudele ja uutesse segmentidesse sisenemise.

 

Soovid oma äri osas nõu?  Võta meiega ühendust.

Liitu uudiskirjaga