Ettevõtlustoetused 2023 – milline sobib sinu ettevõttele?

2023. aasta ettevõtlustoetusi mõjutab endiselt Euroopa Liidu rahastusperioodi lõppemine ning uue algus. Toome välja valiku ettevõtlustoetustest, mis on juba praegu avatud, aga ka need, mille voorud alles avanevad.

Meetmete nimekiri:

Ettevõtlustoetused 2023

TOOTMISETTEVÕTJA ÄRIMUDELI MUUTMISE TOETUS

Toetuse summa:
roheaudit kuni 10 000 €, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000 €

Toetuse osakaal:
vähemalt 50%

Meetme eesmärk on toetada rohemõtlemise sidumist ettevõtja strateegilise missiooniga. Välist nõustajat kasutades saab välja selgitada ettevõtte hetke rohevõimekuse ning leida mõjusaid viise tootmise kestlikuks arendamiseks. Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kes on tööstusettevõtjad (EMTAK B, C). Sealt on välja arvatud kivi-ja pruunsöe kaevandamine, nafta ja maagaasi tootmine ning tubakatoodete tootmine.

Kui on huvi täpsemate tingimuste kohta, võta meiega ühendust.

ETTEVÕTETE DIGIPÖÖRDE TOETUS

Toetuse summa:
kuni 300 000 €

Toetuse osakaal:
kuni 50%

Meede on hetkel avatud.
Meetme eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu. Toetuse tulemusel väheneb inimsekkumise vajadus, suureneb tarneahelate efektiivsus ning ettevõte on digitaalselt küpsem.. Toetust saavad taotleda Eesti äriregistris registreeritud ettevõtted, kelle eelneva kahe majandusaasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Kui on huvi täpsemate tingimuste kohta ja soovid toetust taotleda, võta meiega ühendust.

IDA-VIRU TOETUSED / SUUR JA VÄIKE TOETUS

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetuse (suur) summa:
alates 500 000 €

Ida-Viru VKE-de investeeringutoetuse (väike) summa:
kuni 500 000 €

Suur meede on avatud, väike avaneb märtsis.

Kliimaneutraalsele majandusele üleminek mõjutab Eestis enim Ida-Viru maakonda. Nii suur kui ka väike meede toetavad Ida-Viru majanduse mitmekesistamist. Suur meede on avatud jooksvalt ning väike meede avatakse 2023. aasta märtsis.

Huvi korral võta juba praegu ühendust, et alustada dokumentide ettevalmistamisega.

EHITUSE E-HÜPE

Avaneb ilmselt 2023 aprill.

Meetme eesmärk on stimuleerida ehitusvaldkonna ettevõtjaid uuenduslike digitaalsete lahenduste loomisel ja rakendamisel, mis aitavad tõsta sektori tootlikkust ja laiendada e-ehituse platvormil pakutavate teenuste hulka. Hetkel on meede suletud, aga arvatavasti avaneb see 2023. aasta aprillis.

Mille jaoks?

 • Koolitused
 • Nõustamisteenus väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele
 • Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooni tegevused
 • Rakendusuuring
 • Tootearendus
 • Teostatavusuuring

Huvi korral võta juba praegu meiega ühendust, et mõista, kas toetus võiks sinu ettevõttele sobida.

ALUSTAVA ETTEVÕTTE STARDITOETUS

Toetuse summa:
kuni 15 000 €

Toetuse osakaal:
50-70%

Starditoetuse taotlemine avatakse uuesti 2023. aastal.

Sellel aastal hakkab rahastust andma EASi ja KredExi ühendasutus EIS. Meetme ettevalmistused soovitakse saada valmis 2023. aasta esimese kvartali lõpuks.
Starditoetuse eesmärgiks on toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.
Huvi korral soovitame meiega juba praegu ühendust võtta.

Aitame meetme avanemisel silma peal hoida ning toetame taotluseks vajalike materjalide koostamisega.

INNOVATSIOONIOSAK

Toetuse summa:
6000 €

Toetuse osakaal:
80%

Avaneb 2023. aasta jooksul.

Meede on mõeldud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele ja on suunatud uudsete lahenduste arendamiseks, mille teostamiseks puuduvad taotlejal ressursid, teadmised, oskused või kogemused. Hetkel on meede suletud, aga peaks 2023. aastal uuesti avanema.

Mille jaoks?

 • Prototüübi valmistamine
 • Komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine
 • Eksperimendid
 • Sertifitseerimine
 • Patendi registreerimine ja õigusalane nõustamine

Huvi korral võta juba praegu meiega ühendust, et hinnata, kas toetus võiks sinu ettevõttele sobida.

ARENDUSOSAK

Toetuse summa:
35 000 €

Toetuse osakaal:
70%

Avaneb 2023. aasta jooksul.

Meede on mõeldud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovib luua uuenduslikku ning kõrgemat lisandväärtust pakkuvat toodet, teenust või tehnoloogiat. Hetkel on meede suletud, aga peaks 2023. aastal uuesti avanema.

Mille jaoks?

 • Prototüübi valmistamiseks
 • Komponentide arendamiseks
 • Eksperimentideks
 • Sertifitseerimiseks
 • Patendi registreerimiseks ja õigusalaseks nõustamiseks

Huvi korral võta juba praegu meiega ühendust, et hinnata, kas toetus võiks sinu ettevõttele sobida.

VÄIKESE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMINE KAGU-EESTIS

Avaneb 2023. aasta jooksul.

Toetus on suunatud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes tegutsevad Kagu-Eesti piirkonnas (Tõrva, Otepää, Põlva, Räpina, Võru, Antsla, Valga piirkonnad). Kuna sel perioodil muudetakse meetme määrust, ei ole selle avanemiseaeg veel teada, kuid eeldatavasti peaks see juhtuma sel aastal.

Huvi korral soovitame meiega juba praegu ühendust võtta. Aitame meetme avanemisel silma peal hoida ning toetame taotluseks vajalike materjalide koostamisega.

LEADER MEETMED

Avatud sõltuvalt tegevusgrupi ajakavast.

2023. aastal on avatud mitmed erinevad LEADER-meetmed. Toetused on avatud piirkonniti ning nende sisud on varieeruvad. Hetkel on käes eelmise rahastusperioodi lõpp. Järgmise aasta algusest algab uus rahastusperiood ning seejärel selguvad ka uued tingimused ning toetuste suurused.

Kui on huvi, kus piirkonnas on LEADER meede tulemas või parasjagu avatud, võta meiega ühendust.

PRIA TOETUSED

PRIA meetmetest olid laiemalt ettevõtlusele suunatud meede 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“, mille eesmärk oli toetada maapiirkonna ettevõtlust. Seda, kas meede uuesti avaneb, hetkel veel teada ei ole, kuid hoiame aktiivselt PRIA toetustel silma peal. Lisaks oli PRIAs meede väikestele ja suurtele söögi- ja joogitootjatele, kuid ka selle meetme kohta uut infot ei ole.

Kui otsid infot PRIA meetmetest, võta ühendust ja leiame vastuse koos.

KREDEXI STARDILAEN

Avatud jooksvalt.

KredExi stardilaen on mõeldud väikese- või keskmise suurusega ettevõtetele, kellel on vaja rahastust oma investeeringute ja/või käibevahendite jaoks. Stardilaenul on mitu kasutegurit. Esiteks nõutakse tavapärasest pangalaenust ettevõtjalt vähem tagatisi ning üldjuhul piisab ainult füüsilisest isikust laenusaaja enda isiklikust käendusest. Samuti on kasuteguriks asjaolu, et laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks ainult kuni 25% laenusummast. Stardilaen sobib nii alustavale, tegutsevale kui ka eksportivale ettevõttele.

Kui on huvi täpsemate tingimuste kohta, võta meiega ühendust.

Liitu uudiskirjaga